Mobil logo 2

Här finns det pengar att spara!

Många äldre hus slukar mycket energi och behöver av ekonomiska och miljömässiga skäl renoveras och förbättras på olika sätt.

Energieffektivisering och energibesparing innebär att man försöker effektivisera befintlig energiomvandling antingen genom att minska energianvändningen eller genom att få ut mer nytta av befintlig energianvändning.

Exempel på energieffektiviseringsåtgärder för byggnader är:

  • förbättrad isolering genom till exempel tilläggsisolering eller byte av fönster och dörrar
  • tilläggsisolering vid byte av fasad
  • värmeisolering av källargrund
  • tilläggsisolering av vindsbjälklaget

Värmekamera hittar läckagen

Med hjälp av en värmekamera går vi tillsammans igenom ditt hus för att identifiera områden med värmeläckage. Allt dokumenteras  och ligger sedan till grund för de förslag på energibesparande åtgärder vi rekommenderar.