Mobil logo 2

Hjälp med dagvatten och dränering?

Blött i trädgården eller i källaren?  Ett hus mår bra av att ha en väl fungerande dränering.

Med egen grävare utför vi grävningar för dagvatten och dräneringar. Vid behov lokaliserar och filmar vi eventuella problem innan vi påbörjar vårt markarbete.

Vi har erfoderliga yrkesbevis & försäkringar  för gräventreprenader.

För er trygghet

För er trygghet och framtida bruk som tex vid en försäljning, dokumenterar vi med bilder alla arbeten vi utför under mark.

Du kan se exempel på några av våra referenserprojekt  här >